Shows: Azhelika Isakova, Anna Anatol, Elena Galitskaya – “Stavropol Fashion weekend”

23.02.2022